Zoom Hand Disinfection 100 ml Lilly Nails
  Zoom Hand Disinfection 100 ml Lilly Nails

  Hand Disinfection 100 ml Lilly Nails

  89,00 kr

  Hånddesinfeksjonsmiddel

  NB! Forhandlere av profesjonelle produkter med diplom kan kjøpe disse som vanlig i Lilly Nails webshop www.lillynails.no . 


  Uparfymert. Effektiv mot virus og bakterier.

  Bruk: Vask hendene dine med såpe og vann og tørk godt. Påfør hendene og smør de godt inn med ca 3 ml i 30 sekunder.
  Aktive ingredienser: 745g/kg etanol, 83g/kg propan-2-ol.
  Manufactured according to En1500.
  Ekstremt brannfarlig væske og gass. Forårsaker øyeirritasjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke svelges. Utsett ikke beholderen og innholdet for varme, varme overflater, gnist, åpne flammer eller andre former for antenningskilder. Røyking forbudt. 
  Beholderen må oppbevares godt forseglet.

  Ved kontakt med øyne: Rens forsiktig med vann. Om mulig fjern kontaktlinser hvis tilfelle. Fortsett å rense. Ved fortsatt irritasjon på øyet kontakt lege og vis denne innholdsfortegnelsen. Unngå kontakt med tekstiler.

  Inneholder totalt 85% denaturert alkohol. 
  Resirkuler! Forpakningen er sortert som plast og innholdet som farlig avfall.

  Hand Disinfection 100 ml Lilly Nails

  89,00 kr